Apie mus

Apie mus

Apie mus

UAB „Lazdijų sveikatos centras“ 2006-12-08 įregistruota Juridinių asmenų registre, paslaugas teikia nuo 2007-09-01. Nuo susikūrimo iki 2019- 07- 05 įstaigai vadovavo vyriausiasis gydytojas Romas Jurkevičius. Valdybos sprendimu nuo 2019-07-06 vyriausiąja gydytoja paskirta Virginija Venckuvienė. Šiuo metu prie UAB „Lazdijų sveikatos centras“ yra prisirašę apie 10000 gyventojų. Įstaiga nuolat plečia paslaugas, įgyvendina inovatyvias idėjas ir projektus.

Vizija
Pirmas pasirinkimas kiekvienam siekiančiam gauti aukščiausios kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Į pacientą orientuota, patraukli gyventojams ir darbuotojams sveikatos priežiūros įstaiga. Pacientas – svarbiausia mūsų įmonės dalis.

Misija
Teikti profesionalias, prieinamas, saugias ir kompetentingas visoms amžiaus ir socialinėms grupėms asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėmesingai rūpintis sergančiais, kurti sveikesnę ateitį kiekvienam.

To siekiame per:
Profesionalumą – nuolat mokomės, esame profesionalai su ilgalaike patirtimi.
Atsakingumą – esame sąžiningi ir atsakingi, darbiniai santykiai grindžiami abipusiu pasitikėjimu ir įsipareigojimais.
Lankstumą – išnaudodami galimybes, reaguojame į pacientų poreikius.
Prieinamumą – teikiam paslaugas laiku ir nešališkai.
Saugą – užtikrinam pacientų ir personalo saugą.
Kompetenciją – darbuotojai yra išsilavinę, kvalifikuoti, turintys galiojančias licencijas, turi ilgalaikę patirtį, savo darbe vadovaujasi holistiniu požiūriu.
Orientaciją į pacientą – pacientas pirmoje vietoje.


UAB „Lazdijų sveikatos centras“ teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal suteiktas licencijas:
• pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros;
• antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – akušerijos ir ginekologijos
• kitą ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros – paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų);
• akušerio – akušerio praktikos;
• slaugos: bendrosios praktikos slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, psichikos sveikatos slaugos;
• odontologinės priežiūros, burnos priežiūros, burnos higienos, dantų protezavimo paslaugas.


Galerija