susirgus

susirgus

PACIENTŲ DĖMESIUI! 

Informuojame, kad nuo 2020-05-18 teikiamos planinės sveikatos priežiūros paslaugos.
Prioritetas ir toliau teikiamas nuotolinėms paslaugoms (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto būtinųjų tyrimų paskyrimui).
Norėdami užsiregistruoti nuotolinei gydytojo konsultacijai, prašome skambinti į registratūrą tel. (8 318) 51401 arba (8 318) 5 15 24.
Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacija įstaigoje vyks tik tuomet, kai gydytojas nuotolinės konsultacijos metu išsiaiškins epidemiologinę situaciją ir simptomus (dėl ko kreipiasi), nuspręs, kad neįmanoma suteikti paslaugų nuotoliniu būdu ir užregistruos pacientą vizitui. Pacientai patys registruotis tiesioginei gydytojo konsultacijai negali.

LABAI SVARBU:

 • Be išankstinės registracijos atvykę pacientai į įstaigą nebus įleidžiami.
 • Į įstaigą pacientai įleidžiami likus ne daugiau kaip 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Laukiant patekimo į įstaigą ir įstaigos viduje privaloma laikytis saugaus 2 m atstumo.
 • Būtina dėvėti apsauginę veido kaukę, pageidautina mūvėti pirštines.
 • Pacientą, esant būtinybei, gali lydėti tik vienas asmuo, taip pat dėvintis veido apsaugos priemonę.
 • Atvykus į įstaigą bus matuojama kūno temperatūra, dezinfekuojamos rankos ir tikrinami registracijos duomenys.
 • Pacientas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Gydytojui paskyrus tyrimus, pacientui paimami tyrimai ar suteikiama nurodyta paslauga kabinetuose, skirtuose invazinėms ir neinvazinėms procedūroms.
 • Pacientui paskyrus  tyrimus nuotoliniu būdu, nurodomas laikas kada atvykti į gydymo įstaigą. Dėl tyrimų atsakymų pacientas bendrauja su gydančiu gydytoju  ar slaugytoja nuotoliniu būdu.
 • Karščiuojantys pacientai turi skambinti telefonu 1808 dėl COVID-19 tyrimo atlikimo. Asmenys, kurie atitinka  į karščiavimo kliniką nukreipiamų pacientų kriterijus, skambina šeimos gydytojui, kad gautų nukreipimą į Karščiavimo kliniką diagnozės patikslinimui ir COVID-19 tyrimui.
 • Visi karščiuojantys  ir virusinius simptomus jaučiantys pacientai, kurie negali būti nukreipti į Karščiavimo kliniką, kuriems atliktas  COVID-19 mėginys yra neigiamas, registruojami atvykimui į gydymo įstaigą po gydytojo nuotolinės konsultacijos, nurodant laiką ir informuojant atsakingą personalą. Šios kategorijos pacientai įleidžiami pro ,,Nešvarų įėjimą‘‘ tiesiai į  14 kabinetą (Izoliatorių). Gydytojas ir slaugytoja privalo dėvėti II ar III lygio apsaugos priemones. Visi gydytojo paskirti tyrimai  atliekami tame pačiame kabinete laikantis griežtų HN reikalavimų. Kitas pacientas priimamas tik dezinfekavus kabinetą.
 • Visiems į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą stacionarizuojamiems pacientams turi būti atliekamas viruso COVID-19 tyrimas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 48 val.
 • Jeigu ėminys viruso COVID-19 tyrimui atlikti paimamas mobiliame punkte, laikomasi šios tvarkos: šeimos gydytojas elektroniniu būdu užpildo siuntimą viruso COVID-19 tyrimui atlikti prieš planinę stacionarinę paslaugą. Šeimos gydytojas informuoja pacientą, kad šis turi paskambinti į Karštąją liniją telefonu 1808, nurodyti, kad skambina dėl registracijos viruso COVID-19  tyrimui prieš planinę stacionarinę paslaugą atlikti ir turi šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą.
 • Šeimos gydytojas ar slaugytojas, gavęs paciento viruso COVID-19 tyrimo atsakymą, nedelsdamas informuoja pacientą ir ASPĮ, į kurią pacientas siunčiamas planinei stacionarinei paslaugai gauti.
 • Visi planiniai skiepai atliekami po pietų, suderinus su gydytoju ar slaugytoja atvykimo laiką.
 • Pacientų priėmimas vykdomas griežtai laikantis planinių  ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo plano, suderinto su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

DĖKOJAME UŽ SUPRATINGUMĄ IR LINKIME IŠLIKTI SVEIKIEMS BEI SAUGIEMS!