Įstaigos vadovas

Įstaigos vadovas

Vyriausioji gydytoja Virginija Venckuvienė

Tel. (8 318) 5 15 24, 8 686 70864,
el. p. virginija.venckuviene.lsc@gmail.com