Naujienos

Naujienos

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybėje

2020 06 02


PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto tikslas: pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto tikslinė grupė: Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai.

Projekto rezultatai: projekto įgyvendinimo metu savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose bus sutvarkyta infrastruktūra bei įsigyta medicininė įranga, įrenginiai ir baldai, reikalingi kraujotakos sistemos ligų, onkologinių ligų srityse, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus rajono gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse, tiesiogiai stebimo kurso (DOTS) kabineto ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimui.Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sumažinti teritorinius ir tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus.

Bendra projekto vertė: 193 823,02 Eur. Iš jų: ES lėšos – 178 264,96 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės ir privačios lėšos - 15 558,06 Eur.

Projekto vykdytojas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“, UAB „Lazdijų sveikatos centras“, UAB „Gilona“, A. Vaišnoro individuali įmonė.

Projekto vykdymo pradžia: 2018-07-19.

Projekto vykdymo pabaiga: 2020-09-30.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Informaciją pateikė

Sandra Sinkevičienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Tel. Nr. 8 613 94 507
El. p. sandra.sinkeviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-28