Kaip laukti savo eilės?

Kaip laukti savo eilės?

Prioritetas teikiamas nuotolinėms paslaugoms (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto būtinųjų tyrimų paskyrimui).

Norėdami užsiregistruoti nuotolinei gydytojo konsultacijai, prašome skambinti į registratūrą.

Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacija įstaigoje vyks tik tuomet, kai gydytojas nuotolinės konsultacijos metu išsiaiškins epidemiologinę situaciją ir simptomus (dėl ko kreipiasi), nuspręs, kad neįmanoma suteikti paslaugų nuotoliniu būdu ir užregistruos pacientą vizitui. Pacientai patys registruotis tiesioginei gydytojo konsultacijai negali.